MIND Teamutveckling

Vad är det som gör ett team framgångsrikt? Det är förstås en mängd olika faktorer som påverkar, men några av de viktigaste är en gemensam målbild, riktat engagemang och ett stärkande arbetsklimat. Att få vara del av ett framgångsrikt team ger energi, motivation och arbetsglädje. Därför vågar jag också påstå att framgångsrika team ger lyckligare medarbetare!

Prova Team coaching eller programmet Framgångsrika team – och se vilken skillnad det kan göra för ert företag!

TEAM COACHING

När jag coachar team utgår jag alltid från er och er unika situation. Tillsammans identifierar vi önskat resultat – vad det är ni vill uppnå eller förändra. Det kan vara en stor, genomgripande förändring eller en mindre insats för att lyfta teamet till nästa nivå. All förändring handlar i grunden om att skapa nya beteenden, så oavsett omfattning är det detta vi fokuserar på. Utifrån en djupgående kunskap och förståelse för vad som ligger bakom våra beteenden genomför vi tillsammans genomgripande och märkbara förändringar – för individen, för teamet och för företaget. Utifrån ert identifierade mål guidar jag er till önskade beteenden, som leder till önskat resultat. Enkelt, konkret och framgångsrikt.

Programmet Framgångsrika team

Programmet Framgångsrika team skapar grunden som får teamet att lyfta. Vi tar fram en levande gemensam målbild, tydliggör roller och ansvar och skapar en gemensam känsla för helheten. Vi identifierar de nyckelbeteenden som kommer ge önskat resultat – både för att uppnå målet och för att skapa rätt känsla och kultur i teamets dagliga arbete. Vi fokuserar på hur man förankrar nya beteenden och gör de till sina och lär ut verktyg för uppföljning. Genom processen mäter vi effekten av förändrade beteenden för att säkerställa att ni får de resultat ni önskar.

”Fick mig att tänka och agera på nytt sätt”

”Karins främsta styrka är att se varje kunds unika situation och behov. Hon hittar skräddarsydda lösningar för varje person och företag. Hon fick mig att tänka och agera på nytt sätt utan att det kändes jobbigt eller svårt att genomföra. Med konkreta tips och verktyg har hon varit en underbar guide.”

rekommenderas för

  • Nya team
    Skapa förutsättningar för framgång redan från början med programmet Framgångsrika team.
  • Existerande team
    Höj effekten, arbetsglädjen och resultaten i existerande team.
  • Team med särskilda utmaningar
    När förutsättningarna ändras, kraven skärps eller samarbetet inte fungerar.

 

Mind Consulting

Lilla Torget 4, Göteborg
Karin Hamrin 0732 - 52 78 72